נהלים חדשים של מתקני אימון אזרחיים בשירות צה"ל מחייבים משמעת צבאית גבוהה, הכוללת הפקדת פלאפונים בכספות