מחלוקות פנימיות ליוו מאז ומעולם את העם היהודי ואת החברה הישראלית, אך בשנים האחרונות נראה שהשיח הידרדר עד כדי בלימת היכולת לדון יחד על עתיד משותף. תנועת "מהפכת הקשב" בדקה את מצב החברה הישראלית מאז 7 באוקטובר והנתונים מדאיגים: השסעים לא הצטמצמו כלל.