מדריך שפיתח ארגון "אקורד" באפריל 2024 אשר נועד לסייע למנהלים ולמנהלות של קבוצות ווטסאפ קהילתיות בלתי-פורמליות להתמודד עם האתגר המורכב שבניהול שיח נורמטיבי ברשת החברתית.