השליטה חוזרת לתלמידים שגילו שיש חיים גם בלי פילטרים